Điều khoản Mua Hàng

Điều Khoản Mua Sắm

Vui lòng đọc tài liệu này cẩn thận vì nó bao gồm các điều khoản và quy định mà bạn chấp nhận để được tiếp tục mua hàng tại cửa hàng trực tuyến của Sâm Tiến Vua. Các điều khoản và quy định dưới đây được áp dụng vào cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Sâm Tiến Vua của bạn và cho bất kì sự mua sắm nào của bạn trên cửa hàng trực tuyến.

Trong trường hợp có bất kì mâu thuẫn nào giữa Điều Khoản và Điều Kiện này, bản cuối cùng sẽ được áp dụng. Những Điều khoản và Điều Kiện này được sử dụng giữa bạn và STV ("Sâm Tiến Vua", "chúng tôi"), trụ sở đăng kí tại 151 Tràn Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng gửi bất kì phàn nàn, thắc mắc, hoặc thư từ liên quan đến những quy định này hoặc cửa hàng trực tuyến Sâm Tiến Vua đến các số liên lạc như được liệt kê trong trang liên hệ của chúng tôi.

 

Mua sản phẩm Sâm Tiến Vua

Hội đủ tiêu chí đặt hàng:

Bạn chỉ có thể mua các sản phẩm:

  1. Có sẵn và thông tin chi tiết của sản phẩm xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến của Sâm Tiến Vua;
  2. Vận chuyển trong Việt Nam
  3. Thông tin chi tiết của các sản phẩm có sẵn cho việc mua hàng (bao gồm giá sản phẩm) được trình bày trên cửa hàng trực tuyến của Sâm Tiến Vua. Sâm Tiến Vua chịu trách nhiệm đến tất cả thông tin chi tiết, sự mô tả, giá của các sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của Sâm Tiến Vua là chính xác tại thời điểm mà các thông tin liên quan được đặt lên cửa hàng trực tuyến của Sâm Tiến Vua. Mặc dù Sâm Tiến Vua luôn nỗ lực để giữ cho cửa hàng trực tuyến Sâm Tiến Vua cập nhật những thông tin mới nhất, tuy nhiên không tránh khỏi một số thông tin có thể không chính xác tại thời điểm bạn đặt đơn hàng.

 

Hủy đơn đặt hàng

Trước khi đặt hàng, bạn có thể xem lại đơn hàng và toàn bộ số hàng trong giỏ mua sắm của bạn. Khi đơn đặt hàng của bạn đã được chấp nhận thành công và chọn phương pháp thanh toán, chúng tôi sẽ có đội ngũ gọi điện và chốt thông tin đơn hàng trước khi vận chuyển. 

 

Trường hợp sản phẩm lỗi hoặc hư hại

Gửi email đến samtienvua@gmail.com với hóa đơn đặt hàng của bạn và cung cấp hình ảnh bằng chứng cho việc hư hại, lỗi, hoặc việc nhận hàng không chính xác. Sự sắp xếp cần thiết sẽ được xác định theo từng trường hợp. Một cách khác, bạn có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại:  02838453249 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ) từ 9:30am - 5:30 pm để được giúp đỡ.

Đảm bảo tất cả thông tin yêu cầu là chính xác và hoàn tất để chúng tôi xử lý một cách trôi chảy. Vui lòng chấp nhận ít nhất 14 ngày làm việc (ngoại trừ ngày lễ) để chúng tôi có thể xử lý việc chuyển đổi đơn hàng của bạn.

 

Cách yêu cầu hoàn trả

Bạn có thể yêu cầu hoàn trả trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận đơn hàng của bạn qua hộp thư samtienvua@gmail.com với thông tin chi tiết hóa đơn mua hàng hoặc cung cấp hình ảnh bằng chứng của việc hư hại, lỗi, hoặc nhận hàng không đúng. Sự sắp xếp hoàn trả/đổi hàng cẩn thiết sẽ được xác định tùy theo từng trường hợp. Một cách khác, bạn có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại: 02838453249 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ) từ 9:30am - 5:30 pm để được giúp đỡ.

Chắc chắn tất cả thông tin yêu cầu là chính xác và hoàn tất để chũng tôi xử lý việc hoàn trả của bạn một cách trôi chảy. Vui lòng cho phép ít nhất 14 ngày làm việc (ngoại trừ ngày lễ) để chúng tôi xử lý việc hoàn trả của bạn.

 

Đăng ký nhận tin

Đăng kí nhận tin tức trực tuyến để cập nhất tất cả sản phẩm mới, chương trình ưu đãi thú vị của chúng tôi, và hoạt động chiến dịch. Đơn giản hãy đăng kí với chúng tôi ngay hôm nay!

 

Điều khoản chung

Sâm Tiến Vua có quyền:

Thay đổi hoặc rút khỏi, tạm thời hoặc vĩnh viễn Cửa hàng trực tuyến Sâm Tiến Vua mà không báo với bạn, Sâm Tiến Vua sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kì bên thứ ba nào vế bất kì thay đổi hoặc hủy bỏ.

Thay đổi các quy định theo thời gian, và bạn tiếp tục sử dụng cửa hàng trực tuyến Sâm Tiến Vua sau thay đổi được xem như là bạn đã chấp nhận cho sự thay đổi. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra đều đặn để xác định các quy định đã được thay đổi hay không. Nếu bạn không đồng ý với bất kì thay đổi nào của các quy định, sau đó bạn có thể ngưng sử dụng cửa hàng trực tuyến Sâm Tiến Vua ngay lập tức.

Nếu Sâm Tiến Vua thay đổi quy định này, các đơn đặt hàng của bạn sẽ có thể theo Điều khoản và Quy định tại ngày và thời gian bạn đặt hàng. Tất cả Những điều khoản và Điều kiện này nằm ở Điều khoản sử dụng.

Nếu bất kỳ phần nào của các Điều Khoản bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị xóa. Các điều kiện và điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và tác dụng. Luật Việt Nam áp dụng với các quy định này và bất kì tranh luận nào liên quan đến các quy định sẽ được giải quyết tại tòa án Việt Nam.

0
Zalo Zalo: 0868188009 fanpage Messenger Phone Hotline: 0868188009

Điều khoản Mua Hàng